De opmaat naar twee dagen staken

Het begon met een laatste oproep aan de werkgevers – enkele weken geleden al – om weer aan de cao-tafel te komen praten. Wat volgde waren een kort geding, een gerechtelijke uitspraak en een ludieke actie om het publiek voor te lichten over wat onvermijdelijk was geworden. De opmaat naar twee dagen actie voeren in het regionale bus- en treinvervoer.

Meer bedenktijd zeiden de werkgevers nodig te hebben. Daarom vroegen ze rechter in een kort geding om ze drie weken extra te geven en de aangekondigde stakingen op 30 april en 1 mei te verbieden. De rechter oordeel de anders, en koos op donderdag 26 april vóór het stakingsrecht.

Met de gerechtelijke uitspraak was de aanstaande stakingsronde geen dreiging meer, maar een feit. Ook al spraken de ov-bedrijven nog steeds van een “stakingsdreiging” waarvan de reiziger “de dupe” zou worden. Ook dit laatste klopt niet helemaal, want peilingen uitgevoerd door FNV Streekvervoer wijzen uit dat de reiziger in hoge mate begrip heeft voor de wensen van het personeel. Maar dat het vervelend kan zijn als er even geen bus of regionale trein rijdt, dat staat buiten kijf.


Tijd voor FNV Streekvervoer om die zelfde reiziger niet te verrassen, maar voor te lichten over wat komen ging. Onder het motto “Stop de werkdruk” en “Stop het uitnijpen van de chauffeur” werden pamfletten uitgedeeld waarin het publiek werd gewaarschuwd voor niet rijdende regionale bussen en treinen. Zodat iedereen zich kon voorbereiden en desgewenst alternatief vervoer kon regelen.