‘… en anders gaan we volgende week door!’

Toen FNV-bestuurder Paula Verhoef stakers toesprak met de woorden dat de actie op maandagmorgen vroeg al een succes was, oogstte ze een stevig applaus. Maar het hardste applaus bewaarden haar toehoorders voor haar laatste woorden.

Kort voor FNV-bestuurder Paula Verhoef haar praatje tegenover de stakers wil beginnen, vertrekt er op het Utrechtse Centraal Station achter haar een trein waarvan de machinist ter ondersteuning van de actievoerders stevig op de claxon drukt. Zijn initiatief wordt met gejoel en dankbaar applaus ontvangen.

‘We krijgen zelfs steunbetuigingen van machinisten en conducteurs van NS’, speelt Verhoef op de situatie in. Dat vindt ze goed nieuws, ook gezien het begrip van de reizigers die de bond heeft gemeten én de grote actiebereidheid overal in het land.

‘Top dat ook jullie hier zijn’, vervolgt ze. ‘Ik hoop dat het effect heeft. Want ik kan jullie verklappen: de laatste gesprekken aan de cao-tafel waren écht niet leuk. De werkgevers wilden niet luisteren. Dat moét veranderen, zeker gezien de succesvolle start van de actie nu al. Luisteren de werkgevers straks nog steeds niet, dan gaan we wat mij betreft volgende week keihard door!’

Het zal niemand verbazen dat deze woorden werden beloond met een nóg harder applaus.

Paula Verhoef