Betrokkenheid

Ik ben inmiddels 22 jaar vakbondsbestuurder bij de FNV. Mijn huidige werkterrein is de sociale werkvoorziening, maar dit combineer ik momenteel met een tijdelijke invalfunctie als eerste onderhandelaar in het streekvervoer. Toen ik gevraagd werd deze klus op te pakken heb ik daar goed over nagedacht.

Ik wist van de situatie die is ontstaan na het onderhandelingsresultaat van 1 juli. Gelukkig is het niet aan mij om scheidsrechter te zijn. Daarvoor is een onafhankelijk onderzoeker aangesteld. Maar ik wil wel zeggen dat ik het doodzonde vind dat een succesvolle actieperiode zo in mineur is geëindigd. Er ligt een nieuwe cao waarmee onze leden hebben ingestemd, maar ook duidelijk is dat lang niet iedereen hiermee tevreden is. Jammer, zowel voor de leden en kaderleden als voor het team van bestuurders.

Als het goed is hebben de or’en inmiddels de eerste roosterafspraken gemaakt met daarin een reële onderbreking van het werk. Maar op het moment van dit schrijven was ook duidelijk hoe moeizaam dit op diverse plekken was. Daarom ben ik met onze advocaten in gesprek gegaan om te bekijken hoe wij de or’en hierbij juridisch zouden kunnen ondersteunen. Maar hoe dan ook, hiermee zijn we natuurlijk nog niet klaar met de bestrijding van het veelkoppige monster dat werkdruk heet.

In het verlengde van dit laatste wil ik hier graag een Kerstwens uitspreken. Ik hoop dat de kou in onze subsector snel uit de lucht zal zijn. Zodat we ons weer gezamenlijk kunnen zetten aan het vakbondswerk dat nog altijd zo hard nodig is. Dat moet toch lukken? Onze (kader)leden zijn enorm betrokken bij het vakbondswerk. Dat is een goede basis voor herstel van het onderling vertrouwen.


Peter Wiechmann,

interim-bestuurder FNV Streekvervoer

Friendly visitor while diving