SPOV en SPF gaan samen

De openbaar vervoer- en spoorwegpensioenfondsen SPOV en SPF gaan zeer waarschijnlijk samen. Mogelijk al met ingang van volgend jaar. Waarom? En wat betekent dit voor de ov- en spoormedewerkers?

De pensioenen voor de werknemers in het streekvervoer zijn goed geregeld. En dat goede pensioen moeten we wel zo zien te houden, vindt FNV Streekvervoer. Iedere werknemer werkt tenslotte hard voor zijn of haar oudedagsvoorziening. Net als zo’n beetje alle andere werknemers in Nederland werken zij gemiddeld één dag per week voor hun pensioen. Best wel belangrijk dus, dat pensioen, kunnen we zeggen.

Daarom óók belangrijk, vindt Susan Eijgermans, is de aanstaande fusie tussen de pensioenfondsen SPOV (voor ov-personeel) en SPF (voor spoorpersoneel). Want dat draagt bij aan de instandhouding van dat goede pensioen. ‘De fusie is belangrijk én logisch’, zo benadrukt ze nog maar eens. ‘Want een fusie leidt tot een groter pensioenfonds, waardoor de kosten omlaag kunnen. Bovendien worden de wettelijke eisen voor pensioenfondsen steeds zwaarder, en als groot fonds kan je gemakkelijker goed gekwalificeerde bestuurders en deskundig personeel aantrekken.’

Susan Eijgermans

Huub van den Dungen vult Eijgermans aan. ‘Een fusie is handig voor spoor en ov-medewerkers die met de invoering van de aanbestedingen nog wel eens van werkgever wisselen. Als je voor beide groepen één fonds in het leven roept, heeft een verandering van werkgever geen gevolgen voor de pensioenopbouw en zorgt er bovendien voor dat de werknemer een beter overzicht houdt over zijn pensioen. En dat is belangrijk: inzicht in je pensioen is voor velen al lastig genoeg. Bovendien past de fusie in de huidige trend van steeds grotere pensioenfondsen. Die moeten volume hebben om te kunnen overleven. Overigens stimuleert De Nederlandsche Bank de overgang naar minder pensioenfondsen.’

Eijgermans en Van den Dungen zijn FNV-bestuurders die hun achterban vertegenwoordigen in de besturen van respectievelijk SPOV en SPF. Van den Dungen hierover: ‘Het pensioen is een ongelooflijk belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarover wij in de cao afspraken maken. Het is belangrijk dat we ook invloed hebben op de uitvoering van die afspraken. Daarom zijn we vertegenwoordigd in het bestuur én in de verantwoordingsorganen.’

Huub vd Dungen

Huub van den Dungen

Beter met SPF samen

In de verantwoordingsorganen zitten vertegenwoordigers van de nog actieve (lees: werkende) pensioendeelnemers en van niet-actieve deelnemers, oftewel de mensen die al een pensioen ontvangen. Vertegenwoordigers van die eerste groep zijn de FNV-kaderleden Jack d’Hooghe, buschauffeur bij Connexxion, en Diona Kolen, buschauffeur bij Hermes. Zij hebben in het verantwoordingsorgaan van SPOV zowel een controlerende als een adviserende functie. Ze denken mee over het beleggings- en communicatiebeleid, doen bindende voordrachten voor leden van de Raad van Toezicht én vormen zich eenmaal per jaar een oordeel over het bestuur.

‘Zowel SPOV als SPF zijn redelijke rijke en in ieder geval gezonde pensioenfondsen’, vertelt Kolen. ‘Alleen is SPF met ongeveer 15 miljard euro belegd vermogen bijna vier keer groter dan SPOV. SPOV valt daarmee in de categorie “overnamekandidaten”. Als het dan toch zover moet komen, is het beter dat we met SPF fuseren. We zijn niet alleen in dezelfde sector actief, namelijk het openbaar vervoer, maar we hebben het beheer van onze pensioengelden ook nu al belegd bij de zelfde pensioenuitvoerder: SPF Beheer.’

Volgens d’Hooghe is de vormgeving van de fusie gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘De dekkingsgraden en risicohouding van beide fondsen zijn bijvoorbeeld verschillend. Dus daar moet nog een oplossing voor komen. En hoewel de dekkingsgraden goed zijn, zijn ze toch net niet voldoende om de pensioenen volledig te kunnen indexeren. Als deze obstakels worden opgelost, moet de fusie haalbaar zijn. Het verantwoordingsorgaan wacht de adviesaanvraag hierover af.’

Positief

Helemaal zeker was de fusie op het moment van dit schrijven nog niet – de beide besturen moesten zich er nog over uitspreken – maar de betrokkenen zijn er van overtuigd dat het deze keer doorgaat. Deze keer, want een eerder initiatief op dit vlak strandde enkele jaren geleden nog. ‘Toen waren de geesten er nog niet rijp voor’, meent Eijgermans. ‘Nu wel. Omdat de noodzaak er nu eenmaal is. Bovendien zijn zowel de beide besturen als de beide verantwoordingsorganen positief.’

Van den Dungen ziet voor alle partijen voordelen van de fusie. ‘Voor de SPOV-deelnemers gaat de dekkingsgraad van hun pensioen omhoog. Ook wordt de kans op indexatie van het pensioen op termijn groter. De pensioengerechtigde SPF-deelnemers merken de fusie direct op hun bankrekening, die er beter van wordt. En de nog actieve SPF-deelnemers zien de gunstige effecten vooralsnog alleen op papier, maar voelen die bij hun pensionering ook in hun portemonnee. Let wel: in positieve zin!’

Van den Dungen beklemtoont dat het fusiefonds in omvang straks het zesde of zevende pensioenfonds van Nederland wordt. Eijgermans op haar beurt benadrukt nog maar eens dat het gaat om een fusie, geen overname. ‘En dat is zeker op dit moment uniek in de Nederlandse pensioenwereld.’

Je zou bijna zeggen: dit hadden SPOV en SPF jaren eerder moeten doen.