Als ik later met
pensioen ga…

Werken in het streekvervoer is zwaar. Onregelmatige werktijden, hoge werkdruk, agressie en geweld... Het pensioen is daarom belangrijk. Toch?

Arriva-buschauffeur Jeroen Hogedoorn (28) is eerlijk: ‘Ik weet helemaal niets over mijn pensioen. Ik heb altijd iets gehad van: je bent nog jong, dat komt later wel. Ook de huidige pensioendiscussie volg ik nauwelijks. En mijn jaarlijkse pensioenoverzicht van het SPOV bekijk ik niet eens. Ja, schande, maar het is echt zo.’

Helemaal onwetend is hij echter niet. ‘Eén ding weet ik zeker: ik sta net als de bond achter een solidair pensioenstelsel. Als mensen individueel hun pensioen moeten opbouwen, zoals geopperd wordt, dan komt daar niets van terecht. Daar ben ik van overtuigd. En het argument van de tegenstanders van een solidair pensioenstelsel dat jongeren daarin voor de ouderen betalen, interesseert me niet. Als dat al zo is, dan vind ik dat niet erg. Straks zullen andere jongeren dan ook voor mij betalen, en na hun weer anderen voor hen. Per saldo maakt dat dus niet uit.’

60plus-regeling

Arriva-machinist Wout van der Schrier is naar eigen zeggen al even ondeskundig op pensioengebied, maar hij volgt de ontwikkelingen wél. Dat heeft vooral met zijn leeftijd te maken. Met zijn 62 jaar is pensioen voor hem een actueel onderwerp. ‘Ik moet door tot 67 jaar en drie maanden’, zo heeft hij berekend, ‘maar als daar straks nog eens drie maanden bij komen, zal dat me echt niet verbazen. Ook over de hoogte van mijn pensioenuitkering maak ik me geen zorgen. Ik zit nog altijd bij het spoorpensioenfonds SPF. Dat heb ik bij de overgang van NS naar Arriva kunnen behouden, zodat ik geen pensioengat zou oplopen. Het SPF behoort tot de top van de Nederlandse pensioenfondsen en heeft nog altijd een goede dekkingsgraad.’

Van der Schrier maakt overigens al twee jaar gebruik van de 60plus-regeling, waardoor hij nu 32 uur werkt in plaats van 36 en maximaal vier dagen per week werkt. ‘Dit heb ik te danken aan een cao-afspraak die de bond voor mij heeft gemaakt. Daarvoor heb ik een deel van mijn loonsverhoging ingeleverd, waardoor het financieel nauwelijks pijn doet. Bovendien betaalt de werkgever ook gedeeltelijk mee. Dat was een goede deal van de bond. Wel jammer voor mijn collega’s dat de instapleeftijd dit jaar naar 61 jaar gaat, en per 2023 naar 62 jaar. Dat heeft te maken met de pensioenleeftijd die ook omhoog gaat.


Zie ook het artikel over de voorgenomen fusie tussen SPOV en SPF op de pagina hiervoor.