Werken aan sterke verbinding streek-tour

Met de komst van Marijn van der Gaag is het team bestuurders van FNV Streekvervoer weliswaar nog niet helemaal op sterkte, maar wel al flink versterkt.

Zeven jaar werkte Van der Gaag als FNV-bestuurder in de metaalsector. Tijd voor een overstap, vond hij. Maar liefst wel naar een eveneens traditionele sector met een eveneens sterk kader. Het werd het streekvervoer.‘Het kader heeft het afgelopen jaar het een en andere meegemaakt’, weet hij inmiddels. ‘Dus er moet het nodige gebeuren om de verhoudingen weer recht te trekken. Hier doen we als team onze uiterste best voor. De bestuurders hebben de afgelopen periode veel constructieve gesprekken gehad met het kader.’ Hij heeft inmiddels breed zijn licht opgestoken, met veel mensen gepraat en zo mogelijk nog meer gelezen. De belangrijkste onderwerpen van dit moment kent hij: de pensioenen, de aanbestedingen, de werkdruk natuurlijk… ‘We hebben als bestuurders onze taken en regio’s nog niet definitief verdeeld’, vertelt hij, ‘maar ik word waarschijnlijk verantwoordelijk voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wel staat al vast dat ik ook de touringcarsector voor mijn rekening neem. Die taak neem ik over van Brigitta Paas, die is doorgeschoven naar de functie van eerste onderhandelaar.’

Verbinding

Van der Gaag vindt het belangrijk dat er een sterkere verbinding komt tussen de streek- en touringcarsector. Hij legt uit waarom. ‘Tour is een complexe sector aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een touringcarchauffeur verdient tot wel 400 euro netto minder dan een buschauffeur. Dit is nodig om te weten, omdat steeds meer streekvervoerbedrijven uit besparing werk dreigen door te schuiven naar de toursector. Het is dus ook in het belang van de eigen positie van de ov-buschauffeurs zelf om te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden voor hun tourcollega’s.’

Wat kunnen de medewerkers in het streekvervoer concreet doen? ‘Goed in de gaten houden en in kaart brengen wat er allemaal wordt uitbesteed aan onderaannemers.

Er op letten dat de juiste arbeids-voorwaarden worden nageleefd. In ieder geval conform de cao-tour, maar bij voorkeur conform de cao-streek. Veel chauffeurs vinden dat het niveau van de cao-tour opgekrikt dient te worden naar het niveau van de cao-streek.

Acht hij dit streven haalbaar? ‘Ik kom nog maar net in de sector binnen en het is onmogelijk om de knop in één keer om te zetten bij alle mensen. Maar er moet hoe dan ook nodig wat gebeuren aan het grote verschil in arbeidsvoorwaarden, de belabberde stijl van leidinggeven en de zeer slechte handhaving en naleving van arbeidsvoorwaarden. Ik vind dat een belangrijke missie.’